SiteServer CMS 帮助中心


 
  首 页 苹果专区 硬件维修 刷机教程 刷机工具 刷机包下载 图纸资料 格机解锁指令  
iphone5 点位图英文版本

   为了方便大家查看,这里还有中文版本的iphone5点位图:iphone5点位图 (中文版)

                       这里是英文版本的iphone5点位图: iphone5 点位图英文版本

 


评论 
验证码  
提交
评论总数:0 [ 查看全部 ]网友评论
上一篇:苹果iphone4主板电路中文注释图 下一篇:iPad2原厂电路图

 苹果专区 (0)
 图纸资料 (57)
 维修资料 (149)
 刷机资料 (5)
 软件工具 (1)